Skip to main content

Noticias

Subvencións para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa

O Concello de Calvos de Randín, ao abeiro da Resolución do 23 de decembro de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria anticipada de subvencións para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, para o ano 2016, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, levou a cabo a execución dos proxectos denominados:

“Instalación de estufa de pellet para calefactar o centro social de Golpellás”

“Instalación de estufa de pellet para calefactar o centro social de Randín”

Reforma de mellora enerxética do alumeado público nos pobos de Paradela, Lobás, Pintás e Vilar

O Concello de Calvos de Randín, ao abeiro da Resolución do 10 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas, mediante proxectos de aforro e eficiencia enerxética na Administración Local, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, levou a cabo as seguintes actuacións: “Refoma de mellora enerxética do alumeado público nos pobos de Paradela, Lobás, Pintás e Vilar

Plan de actuación municipal de prevención e defensa contra incendios forestais co fin de frear o cambio climático

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio concedeulle ao Concello de Calvos de Randín, ao abeiro da ORDE do 26 de abril de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a asistencia técnica na elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental coa finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación públicas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-202

MELLORA DAS VÍAS DE ACCESO A VARIAS EXPLOTACIÓNS AVÍCOLAS E AGRARIAS

O CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN, LEVOU A CABO UNHA SERIE DE ACTUACIÓNS CONSISTENTES NA MELLORA DAS VÍAS DE ACCESO A VARIAS EXPLOTACIÓNS AVÍCOLAS E AGRARIAS AO ABEIRO DA RESOLUCIÓN DO DÍA 25 DE XANEIRO DE 2016, POLA QUE SE APROBA O PLAN MARCO: MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS - 2016, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCULOA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER), AO ABEIRO DE PDR DE GALICIA 2014 - 2020.