Asociaciones

  • Asociación de Amigos do Couto Mixto 
  • Asociación  do Forno,  Santiago dos Mixtos
  • Asociación de Veciños do Couto Mixto 
  • Asociación de Veciños O Castro, Paradela 
  • Asociación Virxe da Peneda de Calvos de Randín, Calvos
  • Asociación de Mulleres de Calvos de Randín Raiñas da Picoña