CONCELLO

Xulgado de paz e Rexistro civil

Xulgado de Paz

 • Tramitación de expediente de matrimonio e celebración de bodas

 • ​Inscripción de capitulacións matrimoniais

 • Custodias e traslados de actas electorales xerais, autonómicas, locais e europeas

 • Rexistros e trámites de sortos, civiles e penais

 • Celebración de xuicios verbais

 • Celebración de actos de conciliación

Rexistro Civil

 • Expedición de certificacións de nacemento, matrimonio, defunción ou empadroamento

 • Expedición das fes de vida e estado, que acreditan a vida do solicitante e o seu estado civil

 • Inscripción de matrimonio civil ou relixioso, celebrado no municipio

 • Inscripción do nacemento dun fillo/a 

 • Inscripción de defuncións en dito municipio​

imprimirCorreo electrónico