CASA NIDO

Casa nido

Este servizo, baixo a denominación de casa nido (Os anxiños), proporciona atención a nenos e nenas en idades comprendidas entre os tres meses e os tres anos; en pequenos grupos de maneira flexible, con garantías de seguridade, calidade e con persoal cualificado.

Diseñouse e organizouse un ambiente que faga posible a construción das primeiras aprendizaxes de identidade e autonomía persoal, de relación coa contorna de comunicación social, sempre en estreita colaboración coas familias.